Ücretsiz Almanca-Türkçe Sözlük, Çeviri ve Dil Dersleri

"befreien" kelimesi için Almanca » Türkçe çeviri sonuçları
Kelime Anlam
befreien kurtarmak [Verb]
verb befreien affetmek [befreite, hat befreit]
verb befreien kurtarmak [befreite, hat befreit]
verb befreien kurtulmak [sich ~]
verb befreien bir vergiden veya görevden muaf tutmak [befreite, hat befreit]
verb befreien muaf tutmak [befreite, hat befreit]
verb befreien muaf tutmak [von einer Pflicht]
verb befreien temizlemek [säubern]
verb befreien affetmek [Versprechen, Verbindlichkeit]
das Befreien azat etmek
verb befreien kurtulmak [sich]
befreien azat etmek
befreien kurtarmak
befreien muaf tutmak sich befreien kurtulmak
befreien kurtarmak bı'frayın
befreien serbest bırakmak bı'frayın
befreien kurtarmak
befreien serbest bırakmak

"befreien" kelimesi için Almanca » Türkçe dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Anlam
sich befreien kurtulmak [Verb]
aus dem Irrtum befreien yanılgıdan kurtarmak
verb befreien von Viren virüslerden arındırmak
sich aus dem Joch befreien boyunduruktan kurtulmak
verb sich befreien kurtulmak
verb von einer Pflicht befreien sorumluluktan kurtarmak