Ücretsiz Almanca-Türkçe Sözlük, Çeviri ve Dil Dersleri

"leben" kelimesi için Almanca » Türkçe çeviri sonuçları
Kelime Anlam
Leben yaşama [Nomen]
Leben hayat [Nomen]
Leben canlılık [Nomen]
Leben gerçeklik [Nomen]
leben hayatta olmak [Verb]
leben yaşamak [Verb]
leben oturmak [Verb]
leben beslenmek [Verb]
verb leben bir şeye kendini adamak
das Leben yaşayış tarzı
verb leben beslenmek
das Leben can [Lebenskraft]
das Leben canlılık [Lebhaftigkeit, Geschäftigkeit]
das Leben dayanma süresi
das Leben faaliyet
das Leben gerçeklik
das Leben hareket
das Leben ömür [Lebensdauer]
verb leben oturmak [wohnen]
verb leben yaşamını orada sürdürmek
verb leben yaşamını sürdürmek
verb leben sürmek
das Leben yaşama
verb leben yaşamak
das Leben yaşam [Existenz]
verb leben yemek
leben yaşamak
leben hayatta olmak
leben oturmak
leben ikamet etmek
leben beslenmek
leben yaşam
leben hayat
leben ömür
leben yaşantı
leben yaşamak 'le:bın

"leben" kelimesi için Almanca » Türkçe dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Anlam
am Leben hayatta [Adjektiv]
Still-Leben natürmort [Nomen]
das abenteuerliches Leben maceralı yaşantı
das abenteuerliches leben tehlikeli yaşantı
verb abgekapselt leben içine kapalı yaşamak
verb abstinent leben alkolsüz yaşamak
verb aktiv leben aktif yaşamak
verb als Parasit leben asalak olarak yaşamak
das alternatives Leben alternatif yaşam
am Existenzminimum leben asgari geçim düzeyinin altında yaşamak
am Leben canlı
am Leben hayatta
am Leben bleiben canını kurtarmak
am Leben bleiben hayatta kalmak
am Leben erhalten yaşatmak
am Leben hängen yasama sarılmak
am Leben sein hayatta olmak
am Leben verzweifeln yaşamdan şüphe etmek
verb an der Armutsgrenze leben yoksulluk sınırında yaşamak
Angst um eigenes Leben haben hayatından endişe duymak
Angst um eigenes Leben haben hayatından korkmak
der Anschlag auf jemandes Leben birisinin canına suikast
verb anspruchlos leben sıradan bir yaşam sürmek
verb anspruchslos leben sıradan bir yaşam sürmek
das anstrengendes und ermüdendes Leben meşakkatli ve yorucu yaşam