verfügbar Kelime Anlamı, Almanca Sözlükte verfügbar, Almanca Sözlük, Almanca Türkçe Sözlük, Almanca Türkçe Çeviri

Ücretsiz Almanca-Türkçe Sözlük, Çeviri ve Dil Dersleri

"verfügbar" kelimesi için Almanca » Türkçe çeviri sonuçları
Kelime Anlam
verfügbar var olan [Adjektiv]
verfügbar hazır bulunan [Adjektiv]
verfügbar hizmete hazır [Adjektiv]
verfügbar kullanılabilir [Adjektiv]
verfügbar varolan [Adjektiv]
verfügbar elde bulunan
verfügbar mevcut
verfügbar emre amade
verfügbar elde bulunan fer'fü:gba:r
verfügbar mevcut fer'fü:gba:r

"verfügbar" kelimesi için Almanca » Türkçe dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Anlam
angeforderte Datei ist leider nicht verfügbar istenen belge maalesef sunulamıyor [Computer]
aufgelistet und verfügbar listelenmiş ve mevcut
bestimmt verfügbar kesin bulunur
Daten verfügbar machen bilgileri hizmete sunmak
in US-Dollar verfügbar dolar olarak bulunur
nicht verfügbar sein mevcut olmamak
verb verfügbar machen hazır bulundurmak
zum Verkauf verfügbar satışa hazır
zur gleichen Zeit verfügbar aynı zamanda mevcut