verleihen Kelime Anlamı, Almanca Sözlükte verleihen, Almanca Sözlük, Almanca Türkçe Sözlük, Almanca Türkçe Çeviri

Ücretsiz Almanca-Türkçe Sözlük, Çeviri ve Dil Dersleri

"verleihen" kelimesi için Almanca » Türkçe çeviri sonuçları
Kelime Anlam
verleihen ödünç vermek [Verb]
verb verleihen para karşılığı ödünç vermek [verlieh, hat verliehen]
verb verleihen ünvan vermek [verlieh, hat verliehen]
verb verleihen ariyet vermek
verleihen ödünç vermek
verleihen {rütbe/madalya vb.} vermek
verleihen tevcih etmek
verleihen bahşetmek
verleihen vermek fer'layın
verleihen ödünç vermek fer'layın

"verleihen" kelimesi için Almanca » Türkçe dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Anlam
verb Adel verleihen asilleştirmek
verb Ausdruck verleihen ifade etmek
verb Autorität verleihen yetki vermek
einen akademischen Grad verleihen akademik ünvan vermek
einen Titel verleihen bir ünvan vermek
einer Idee Gewicht verleihen bir fikire ağırlık vermek
Geschmack verleihen tatlandırmak
jemandem das Bürgerrecht verleihen birisine vatandaşlık hakkı vermek
jemandem den Titel verleihen ünvan veya paye vermek
zu verleihen kiralık