Ücretsiz Almanca-Türkçe Sözlük, Çeviri ve Dil Dersleri

"über" kelimesi için Almanca » Türkçe çeviri sonuçları
Kelime Anlam
über esnasında [Adverb]
über üstün [Adverb]
über çok [Adverb]
über yeterli [Adverb]
über üstünde [Präposition]
über üzerine [Präposition]
über ötesinden [Präposition]
über hakkında [Präposition]
über sırasında [Präposition]
über itibaren [Präposition]
über üstünde
über üzerinde
über üstüne
über üzerine
über hakkında
über ilişkin
über -den çok
über üzerinden
über yoluyla
über -den dolayı den ganzen Tag über bütün gün jdm in etw über sein bir şeyde birinden üstün olmak
über üstünde. üzerinde 'ü:bır
über 'ü:bır
über üstüne 'ü:bır
über üzerine 'ü:bır
über hakkında 'ü:bır
über ilişkin 'ü:bır
über -den çok 'ü:bır

"über" kelimesi için Almanca » Türkçe dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Anlam
brüten über dalmak [Verb]
über Nacht birdenbire [Adverb]
quer über karşısına [Präposition]
etw über sich ergehen lassen bir şeye katlanmak
etw über sich ergehen lassen dayanmak
erstaunt sein über -e hayret etmek
hals über Kopf aceleyle
hals über Kopf hızla
herfallen über üzerine atılmak
herfallen über {yemeğe} saldırmak
herfallen über hapır hupur yemek
hinausgehen über aşmak
über und über büsbütün
über und über tamamen
verfügen über elinde bulundurmak
verfügen über sahip olmak
über den weiteren Verlauf der Krank hastalığın bundan sonraki seyri hakkında