Ücretsiz Almanca-Türkçe Sözlük, Çeviri ve Dil Dersleri

"Das ist aber sch��n!" kelimesi için Almanca » Türkçe dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Anlam
Aber şart [Nomen]
aber fakat [Konjunktion]
aber ama [Konjunktion]
aber fakat
aber ama
aber ancak
aber lakin
aber bununla birlikte
aber mamafih
aber itiraz
aber şart
aber natürlich! hayhay
aber natürlich! elbette
aber sicher! hayhay
aber sicher! elbette das ist aber schön bu gerçekten güzel tausend und aber tausend binlerce
nun aber artık
aber ama 'a:bır
aber fakat 'a:bır
aber ancak 'a:bır
aber gewiß! Tabii!Hay hay!Elbette!
Da gibt es kein Aber! Aması maması yok!
Das ist aber schön! amma güzel ha!
nun aber halbuki
nun aber şimdi
oder aber ve yahut da