Ücretsiz Almanca-Türkçe Sözlük, Çeviri ve Dil Dersleri

"EİNER" kelimesi için Almanca » Türkçe çeviri sonuçları
Kelime Anlam
Einer birler [Nomen]

"EİNER" kelimesi için Almanca » Türkçe dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Anlam
bei einer Firma arbeiten bir firmada çalışmak
Ausfall einer Maschine bir makinenin işlememesi
in einer fatalen Lage sein iki arada kalmak