Ücretsiz Almanca-Türkçe Sözlük, Çeviri ve Dil Dersleri

"GEHEN" kelimesi için Almanca » Türkçe çeviri sonuçları
Kelime Anlam
gehen gitmek [Verb]
gehen yürümek [Verb]
gehen ayrılmak [Verb]
gehen işlemek [Verb]
gehen üstün olmamak [Verb]
gehen terk etmek [Verb]
gehen erişmek [Verb]
gehen çalışmak [Verb]
gehen gitmek
gehen yürümek
gehen ayrılmak
gehen hareket etmek
gehen işlemek
gehen çalışmak an die Arbeit gehen işe koyulmak das geht nicht olmaz es geht şöyle böyle
gehen gitmek 'ge:ın
gehen yürümek 'ge:ın

"GEHEN" kelimesi için Almanca » Türkçe dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Anlam
löten gehen kaybolmak [Verb]
löten gehen parçalanmak [Verb]
zu Fuß gehen yaya olarak gitmek [Verb]
gehen lassen salıvermek [Verb]
gehen lassen rahat bırakmak [Verb]
glatt gehen pürüzsüz olmak [Verb]
glatt gehen aksamadan gitmek [Verb]
gut gehen iyi gitmek [Verb]
in die Höhe gehen yükselmek [Verb]
nahe gehen yüreğine işlemek [Verb]
schief gehen ters gitmek [Verb]
spazieren gehen gezinti yapmak [Verb]
stiften gehen gizlice kaçmak [Verb]
verloren gehen kaybolmak [Verb]
verschütt gehen kaybolmak [Verb]
vorwärts gehen ilerlemek [Verb]
vorwärts gehen gelişmek [Verb]
weiter gehen ilerlemek [Verb]
weiter gehen devam etmek [Verb]
im Zickzack gehen zikzak yapmak [Verb]
arm in Arm gehen kol kola gitmek jdn auf den Arm nehmen matrak geçmek
arm in Arm gehen alaya almak
aus und ein gehen gidip gelmek
beiseite gehen kenara çekilmek etw beiseite legen bir kenara koymak
beiseite gehen biriktirmek Spaß beiseite şaka bir yana