Ücretsiz Almanca-Türkçe Sözlük, Çeviri ve Dil Dersleri

"gehören" kelimesi için Almanca » Türkçe çeviri sonuçları
Kelime Anlam
gehören ait olmak [Verb]
gehören dahil olmak [Verb]
gehören yeri olmak [Verb]
gehören gerektirmek [Verb]
gehören ait olmak
gehören birinin olmak
gehören malı olmak sich gehören yakışık almak
gehören yaraşmak
gehören ait olmak gı'hö:rın

"gehören" kelimesi için Almanca » Türkçe dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Anlam
sich gehören yakışık almak [Verb]