Ücretsiz Almanca-Türkçe Sözlük, Çeviri ve Dil Dersleri

"sammeln" kelimesi için Almanca » Türkçe çeviri sonuçları
Kelime Anlam
Sammeln cem [Nomen]
Sammeln cemi [Nomen]
Sammeln derme [Nomen]
Sammeln devşirim [Nomen]
Sammeln devşirme [Nomen]
sammeln toplamak [Verb]
sammeln biriktirmek [Verb]
sammeln akümüle etmek [Verb]
sammeln cemetmek [Verb]
sammeln değşirmek [Verb]
sammeln dermek [Verb]
sammeln toplamak
sammeln biriktirmek
sammeln bir araya getirmek
sammeln koleksiyon yapmak
sammeln toplamak 'zamıln
sammeln biriktirmek 'zamıln
sammeln bir araya getirmek: de toplanmak 'zamıln

"sammeln" kelimesi için Almanca » Türkçe dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Anlam
sich sammeln konsantre olmak [Verb]
sich sammeln toplanmak
sich sammeln birikmek
sich sammeln bir araya gelmek
Wo ein Aas ist, da sammeln sich die leşin olduğu yere kargalar üşüşür