Ücretsiz Almanca-Türkçe Sözlük, Çeviri ve Dil Dersleri

"sein" kelimesi için Almanca » Türkçe çeviri sonuçları
Kelime Anlam
das Sein olma [Nomen] zayn
sein onun [Pronomen] zayn
sein olmak [Verb] zayn
sein bulunmak [Verb] zayn
sein olmak [Verb] zayn
sein bulunmak [Verb] zayn
sein var olmak [Verb] zayn
sein onun es war einmal bir varmış bir yokmuş zayn
sein olmak [Verb] zayn
sein bulunmak [Verb] zayn

"sein" kelimesi için Almanca » Türkçe dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Anlam
ähnlich sein benzemek [Verb]
angetan sein büyülenmek [Adjektiv]
angetan sein duygulanmak [Adjektiv]
aufrecht sein direşmek [Verb]
baff sein donakalmak [Verb]
baff sein doncumak [Verb]
bedacht sein dikkat etmek [Verb]
bedacht sein çaba sarfetmek [Verb]
behilflich sein yardımda bulunmak [Verb]
behilflich sein yardım etmek [Verb]
behilflich sein yardımcı olmak [Verb]
bestürzt sein donakalmak [Verb]
bestürzt sein doncumak [Verb]
böse sein çarpılmak [Verb]
da sein var olmak [Verb]
da sein hazır olmak [Verb]
geeicht sein çok iyi anlamak [Verb]
geeicht sein çok iyi bilmek [Verb]
eigensinnig sein diretmek [Verb]
am Ende sein son derece yorulmak [Verb]
zu Ende sein bitmiş olmak [Verb]
erbötig sein amade olmak [Verb]
erfreut sein memnun olmak [Verb]
in Flor sein modası olmak [Verb]
in Flor sein rağbet görmek [Verb]