Artikel Kelime Anlamı, Almanca Sözlükte Artikel, Almanca Sözlük, Almanca Türkçe Sözlük, Almanca Türkçe Çeviri

Ücretsiz Almanca-Türkçe Sözlük, Çeviri ve Dil Dersleri

"Artikel" kelimesi için Türkçe » Almanca çeviri sonuçları
Kelime Anlam
artikel das Geschlechtswort [Nomen]
artikel das das [Pronomen]
artikel der Artikel
artikel Artikel (der)
artikel Geschlechtswort (das)

"Artikel" kelimesi için Almanca » Türkçe çeviri sonuçları
Kelime Anlam
Artikel tanımlık [Nomen]
der Artikel madde [Nomen]
der Artikel makale [Nomen]
Artikel eşya çeşidi [Nomen]
der Artikel meta
der Artikel yazı madde kalem mal
pl Artikel eşyalar
artikel tanımlık
der artikel artikel
der artikel yazı
artikel makale
artikel madde
der artikel fıkra
der artikel mal
der artikel eşya
der Artikel dilb. tanımlık [-] ar'tikıl
der Artikel artikel [-] ar'tikıl
der Artikel makale [-] ar'tikıl
der Artikel yazı [-] ar'tikıl
der Artikel madde [-] ar'tikıl
der Artikel fıkra [-] ar'tikıl
der Artikel mal [-] ar'tikıl
der Artikel çeşit [-] ar'tikıl
Artikel artikel
Artikel makale
Artikel yazı
Artikel madde
Artikel ürün
der Artikel makale
der Artikel yazı
der Artikel madde
der Artikel eşya

"Artikel" kelimesi için Türkçe » Almanca dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Anlam
tanımlılık artikel der der [Pronomen]
belirli tanımlılık artikel die die [Pronomen]
belirli artikel der bestimmter Artikel [Grammatik]
belirli artikel betont vor Vokalen [Grammatik]
nötr adlardan önce kullanılan artikel das
eril cinsi gösteren belirli artikel der [Grammatik]
belirli artikel die [Grammatik]
dişi artikel die
dişil (artikel) das Femininum [Grammatik]
belirsiz artikel unbestimmte Artikel [Grammatik]
belirsiz artikel unbestimmter Artikel [Grammatik]

"Artikel" kelimesi için Almanca » Türkçe dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Anlam
der Artikel aus ausländischer Herstellung yabancı ülkede imal edilen eşya
der Artikel aus Gussmetall döküm metal eşya
der Artikel aus Holz ağaç eşya
der Artikel aus Schmiedeeisen dövme demirden eşya
pl Artikel aus zweiter Wahl ikinci sınıf eşya
der Artikel der gut gestaltet ist iyi tasarlanmış eşya
der Artikel der sich bestens verkauft iyi satılan eşya
der Artikel eines Vertrages bir anlaşmanın metni
Artikel führen malı bulundurmak
Artikel führen malın olması
pl Artikel für den gehobenen Bedarf seçkin eşya
der Artikel für eine Zeitung gazete için yazı
pl Artikel für Färbereien boyahaneler için eşyalar
pl Artikel für Webereien dokumahaneler için eşyalar
der Artikel in täglicher Benutzung günlük hayatta kullanılan eşya
pl Artikel mit begrenzter Lebensdauer sınırlı ömrü olan eşayalar
der Artikel mit beschränkter Nachfrage piyasada pek tutulmayan eşya
der Artikel mit der Schlagzeile ... …başlıklı yazı
der Artikel mit fester Nachfrage düzenli satılabilen esya
der Artikel mit großer Nachfrage çok tutulan eşya
der Artikel mit niedrigem Zollsatz az gümrüklü eşya
der Artikel von ausländischer Herstellung yabancı ülkede üretilen eşya
der Artikel von hohem Wert yüksek değerli eşya
der Artikel zum persönlichen Bedarf şahsi ihtiyaç eşyası
der Artikel zum täglichen Bedarf günlük hayatta gerekli eşya