Ücretsiz Almanca-Türkçe Sözlük, Çeviri ve Dil Dersleri

"Schaden" kelimesi için Almanca » Türkçe çeviri sonuçları
Kelime Anlam
der Schaden zarar [Nomen]
der Schaden hasar [Nomen]
schaden zarar vermek [Verb]
schaden darbelemek [Verb]
schaden zarar
der schaden ziyan
schaden hasar
der schaden kayıp
der schaden zayiat
der schaden yara
der schaden bere
der schaden dezavantaj
schaden zarar vermek
schaden zarar vermek 'şa:dın

"Schaden" kelimesi için Almanca » Türkçe dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Anlam
der Schaden (1) zarar 'şa:dın
der Schaden (1) kayıp 'şa:dın
der Schaden (1) yitik 'şa:dın
es entstand nur geringer Schaden sadece ufak maddi hasar meydana geldi
der allgemeiner Schaden genel hasar
der allgemeiner Schaden genel zarar