Ücretsiz Almanca-Türkçe Sözlük, Çeviri ve Dil Dersleri

"bestehen" kelimesi için Almanca » Türkçe çeviri sonuçları
Kelime Anlam
bestehen mevcut olmak [Verb]
bestehen geçirmek [Verb]
bestehen kazanmak [Verb]
bestehen devam etmek [Verb]
bestehen sürmek [Verb]
bestehen başarmak [Verb]
bestehen bulunmak [Verb]
bestehen yenmek [Verb]
bestehen dayatmak [Verb]
bestehen direşmek [Verb]
bestehen var olmak
bestehen mevcut olmak
bestehen bulunmak
bestehen sürmek
bestehen devam etmek
bestehen kalmak
bestehen başarmak
bestehen geçmek
bestehen var olmak bışte:ın
bestehen mevcut olmak bışte:ın
bestehen devam etmek bışte:ın
bestehen sürmek bışte:ın
bestehen {sınav} başarmak bışte:ın
bestehen geçmek bışte:ın
bestehen var olmak
bestehen mevcut olmak
bestehen devam etmek
bestehen sürmek
bestehen başarmak
bestehen başarmak

"bestehen" kelimesi için Almanca » Türkçe dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Anlam
hartnäckig bestehen diretmek [Verb]
bestehen auf ısrar etmek [Verb]
bestehen aus oluşmak [Verb]
bestehen in oluşmak [Verb]
bestehen auf ısrar etmek
bestehen auf üstelemek
bestehen aus -den oluşmak
bestehen aus müteşekkil olmak es besteht kein Zweifel hiç kuşkusuz
ein Abenteuer bestehen bir macera geçirmek