Ücretsiz Almanca-Türkçe Sözlük, Çeviri ve Dil Dersleri

"nach" kelimesi için Almanca » Türkçe çeviri sonuçları
Kelime Anlam
nach -a doğru [Präposition]
nach arkasına [Präposition]
nach sonra [Präposition]
nach göre [Präposition]
nach -den sonra
nach -e doğru
nach -e göre
nach nazaran
nach mucibince einer nach dem anderen birbiri ardınca
nach -den sonra na:h
nach arkasında{n} na:h
nach -ye na:h
nach -ya{doğru} na:h
nach göre na:h

"nach" kelimesi için Almanca » Türkçe dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Anlam
nach Bedarf ihtiyaca göre [Adverb]
nach Belieben isteğe göre [Adverb]
geraten nach çekmek [Verb]
nach innen içine [Adverb]
je nach ona göre [Konjunktion]
nach wie vor eskisi gibi [Adverb]
nach oben yukarıya [Adverb]
nach rechts sağa [Adverb]
nach Süden güneye [Adverb]
nach vorn öne doğru [Adverb]
allem Anschein nach görünüşe göre den Anschein haben gibi görünmek
bedürfnis nach etw haben bir şeye ihtiyacı olmak
gehen nach {pencere} bakmak
gehen nach açılmak mir geht es gut iyiyim wie geht es dir? nasılsın?sich gehenlassen kendini kapıp koyuvermeknicht geheuer tekin değil
gehen nach şüpheli
je nach -e göre
nach einiger Zeit gel zaman git zaman mir nach! arkamdan gel!
nach wie vor hâlâ
nach wie vor eskisi gibi
nach und nach yavaş yavaş
nach und nach azar azar
streben nach -e doğru gitmek
streben nach yollanmak
umschau halten nach etrafına bakınmak sich umschauen etrafına bakınmak
umschau halten nach başını çevirmek